Záchranáři

Záchranáři v akci

Přehlídka záchranných a bezpečnostních složek České republiky.

Smyslem této akce je představit divákům, pomocí praktických ukázek zásahů, připravenost jednotlivých záchranných a bezpečnostních složek České republiky. Návštěvníci mohou v průběhu akce komunikovat se členy jednotek a získávat tak informace, které využijí v krizových situacích a dále se zapojit do doprovodného programu.Foto 2019

Více FOTO

Záchranáři v akci 2019

16. ročník přehlídky
13.10.2019/ 15:00 hodin

Záchranáři v Ivančicích


Do Ivančic se opět sjely jednotky záchranných a bezpečnostních složek České republiky. Přehlídka zásahů se konala v neděli 13. října odpoledne v areálu bývalé střední školy na Padochovské ulici. V letošním roce ji Středisko volného času Ivančice pořádalo již po šestnácté. Smyslem této akce bylo představit divákům, pomocí praktických ukázek zásahů, připravenost stovky členů jednotlivých složek. Návštěvníci měli možnost v průběhu akce sledovat postupy řešení krizových situací a také komunikovat se členy jednotek; získávat tak informace, které by sami mohli využít. Také si mohli prohlédnout, mnohdy i osahat nebo vyzkoušet, výstroj a výzbroj přítomných jednotek. V dynamických ukázkách se představili zástupci oddělení služební hipologie a kynologie a Speciální pořádkové jednotky Policie ČR, Vazební věznice Brno, Kynologické záchranné jednotky Brno, Hasičského záchranného sboru JM kraje, Sboru dobrovolných hasičů Němčice a Armády ČR.
Hned v úvodu přítomní shlédli seskok příslušníků oddělení záchranné a výsadkové přípravy 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou z vrtulníku, který chvíli poté dosedl na určenou plochu. Tento dvoumotorový víceúčelový transportní vrtulník Mi-171 se užívá k přepravě osob a nákladu, k výsadku, jeřábování, slaňování, pátrání a záchraně osob, transportu raněných z prostoru bojové činnosti, k vizuálnímu vzdušnému průzkumu či podpoře speciálních sil. Po celou dobu akce měli zájemci možnost do vrtulníku nasednout a prohlédnout si vnitřní prostory.
Na vedlejší ploše byli připraveni členové oddělení služební hipologie a kynologie Policie ČR představit zákroky a simulované situace, při kterých jsou využívány koně a psi. Policisté se svými koňmi zdolávali různé překážky, se kterými se setkávají na akcích a opatřeních a podílí se na obnově veřejného pořádku. Psovodi předvedli základní cviky poslušnosti a také zadržení nebezpečného pachatele. Služební psi se využívají zejména na zajištění výkonu hlídkové a obchůzkové služby. Do jejich činnosti patří např.: hlídková a preventivní činnost, vyhledávání pohřešovaných osob, ochrana bezpečnosti osob a majetku a zajištění veřejného pořádku.
Následovala další ukázka tentokrát záchranářských psů z Kynologické záchranné jednotky ČR, Brno. Tato jednotka se zabývá výcvikem a praktickým využitím záchranných psů. V současné době má pět atestovaných psovodů pro práci v ploše a dva atestované psovody pro hledání v sutinách, dále má několik dalších členů, kteří se na atesty připravují. Někteří z týmu zasahovali v zahraničí při zemětřesení v Turecku, Alžírsku a Indii, při hledání pohřešovaných na Slovensku a v Rakousku. V ČR se podíleli např. na zásazích při povodních v r. 2002, hledání pohřešovaných v Brně-Bystrci, u Dalešické přehrady, při zásazích po výbuchu plynu v brněnských ulicích. Součástí přezkoušení kvality týmů je i záchranářská sportovní činnost. Členové brněnské jednotky získali několik titulů Mistr světa, Mistr ČR, Mistr Rakouska, Slovenska, Slovinska, získali vítězství Českých pohárů v sutinovém, plošném i lavinovém vyhledání a ve vodních záchranných pracích. Jejich největší snahou je stále se zdokonalovat a být k dispozici vždy, když je potřeba pomáhat zachraňovat lidské životy. V ukázce představili poslušnost psů a vyštěkání osoby v různých situacích.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, stanice Ivančice, se představil ukázkou postupu záchrany osoby z výšky 25 metrů pomocí záchranného trojúhelníku, kdy bývá osobě připevněn prostředek, který je napojen na záchranné lano. Po zajištění osoby je společně s hasičem spuštěna po laně na zem. Stanice Ivančice, kde v současné době slouží 15 hasičů, je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou na podvozku Tatra, automobilovou plošinou s dostupnou výškou 32 m a cisternou na podvozku Tatra 815. Pro události na vodních plochách je ve výbavě stanice i motorový člun. Dalším vybavením je automatický defibrilátor, který je využíván v případě kolapsu osob, kdy není v dosahu zdravotnická záchranná služba. Příslušníci sloužící na požární stanici Ivančice vyjíždí v průměru k 320 událostem ročně, z toho převládají technické zásahy (dopravní nehody, záchrana osob a zvířat, odstranění spadlých stromů a otevření bytů a domů na žádost policie ČR nebo záchranné služby) nad požáry. Další činností jsou taktická cvičení a praktické výcviky, kdy se hasiči zdokonalují např. v ovládání člunu, záchraně osob z vodní hladiny a ledu nebo nepřístupného terénu pomocí lanové techniky. Při taktických cvičeních hasiči nacvičují postupy při likvidaci mimořádných událostí, poskytování první pomoci postiženým osobám a také k získání informací o objektech, ve kterých se nachází různě nebezpečné provozy, a může v nich dojít vlivem nehody nebo požáru k ohrožení zdraví a majetku zaměstnanců nebo obyvatel v okolí. Při mimořádných událostech odehrávajících se ve výškách je nutné použít pro záchranu osob a zvířat tzv. lanovou techniku. Jde o soubor postupů, které vedou k záchraně osob pomocí lana a speciálních postrojů.
Následující ukázkou byl bleskový zásah Speciální pořádkové jednotky Policie ČR, kdy zajišťovali nebezpečné osoby v ujíždějícím vozidle. Posádku vozu „těžkooděnci“ zadrželi a v poutech odvezli s ohledem na bezpečí veřejnosti, která byla v dosahu.
Během chvíle však bylo nutné řešit další nepříjemnou situaci, a tou byl požár vozidla. Byl samozřejmě uměle vytvořen, z důvodu patřičného efektu jej nechávali hasiči požár rozhořet. Řešení této situaci se chopily děti a s velkým křikem „hoří“ přivolaly členy Sboru dobrovolných hasičů Němčice, kteří požár hravě uhasili.
O poslední ukázku zásahu se postarala Vězeňská služba ČR, Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno. Příslušníci představili činnosti pomocí navozené modelové situace - napadení příslušníka, útěk zadržené osoby a hromadné nezákonné jednání vězněných osob. Pro řešení uvedených situací jsou využíváni příslušníci zařazeni do skupiny pro zákrok pod jednotným velením, příslušníci – psovodi se služebním psem a v neposlední řadě příslušníci zajišťující eskorty nebezpečných osob. Hlavním úkolem Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence. Vězeňská služba souběžně spravuje a střeží věznice, vazební věznice, detenční ústavy a soudní budovy, kde zajišťuje pořádek a bezpečnost. Příslušníci vězeňské služby dále střeží, předvádí a eskortují vězněné osoby.
Na závěr návštěvníky čekalo startování a odlet armádního vrtulníku, který si mnozí nenechali ujít. Pro radost dětí i dospělých pilot provedl ještě nízký průlet nad místem konání akce.
Během odpoledne měli všichni možnost si prohlédnout, někdy i vyzkoušet, výstroj, osahat zbraně, helmy a další vybavení přítomných jednotek. Na figuríně si nacvičovali masáž srdce, hladili záchranářské psy, mohli usednout do hasičských, policejních i sanitních vozů, ale také do eskortního autobusu vězeňské služby. Zástupci Zdravotnické záchranné služby JMK měli na ukázku Lifepack – monitor základních životních funkcí. Ani letos nechyběl speciální autobus Městské policie Brno – MOBIDIK, což je Mobilní informační a didaktické centrum prevence kriminality, účelově přebudovaný autobus, který ve svém interiéru nabízí široký pohled na různé formy prevence kriminality a jiné, společensky nežádoucí, jevy. Informace a rady předávali pracovníci městské policie nejen výkladem, ale také prostřednictvím informačních panelů, speciálních modelů a zařízení, letáků, ale i prezentací a vzdělávacích videí na obří obrazovce či pomocí dotykových monitorů. Stejně tak velký zájem byl o stánek BESIPu, ten nabídl možnost vyzkoušet speciální brýle, simulující požití alkoholu, drog, či únavu, pro děti byl připraven test s dopravní tématikou. Neméně zajímavé bylo stanoviště Moravského BiVoje, spolku, zabývajícího se historií vojenství. Na polním rekrutačním středisku ČS legií na Rusi jste si mohli vyzkoušet svoji zdatnost a zjistit, zda byste byli do legií přijati. Na stánku byly k vidění dobové bojové uniformy, výzbroj a výstroj z období roku 1918-1920. Malá příprava budoucích hasičů probíhala u členů Sboru dobrovolných hasičů Kratochvilka. Děti v obleku i s helmou mohly plnit úkoly jako smotávání hadice na čas nebo se trefovaly proudem vody na cíl. Pro malé návštěvníky byla opět připravena výtvarná soutěž „Záchranáři pastelkou“. Obrázky hasičských nebo policejních vozů, sanitek, tanků, vrtulníků a podobně byly dány do losování. Vybraní autoři kreseb byli odměněni balíčky, které věnovala pojišťovna Allianz Ivančice. Práce dětí budou opět vystaveny v prostorách SVČ Ivančice. S Allianz pojišťovnou se mohly nejmenší děti vyřádit na skákacím hradě a dospělí se zde dozvěděli novinky z oblasti pojišťovnictví. Starší děti neváhaly využít šlapací káry a vyzkoušet trasu, doplněnou dopravními značkami, obojí zapůjčil Mikroregion Ivančicko. Další aktivitou v doprovodném programu byla airsoftová střelnice a Army challenge překážková dráha, kde si zájemci ověřili svoji fyzickou zdatnost při zdolávání různých překážek. Pro vítěze jednotlivých kategorií byly připraveny odměny od Partners Financial Services. Na stánku Informačního centra pro mládež mohli návštěvníci získat různé potřebné informace, zahrát si nové deskové hry a seznámit se s posláním ICM.
Tato akce dala možnost nejen veřejnosti, ale hlavně rodinným příslušníkům členů jednotek, poznat náročnou práci svých blízkých, kteří pracují v terénu nebo v, pro běžného člověka, nepřístupných místech při záchraně života či zdraví ostatních.

Děkujeme všem členům záchranných a bezpečnostních složek za jejich účast a prezentační ukázky, organizacím, které se podílely na doprovodném programu, partnerům akce, Městské policii Ivančice, vedení SŠDOS Moravský Krumlov, Anně, Ditě a Tomášovi za fotodokumentaci akce, stejně tak divákům, za jejich disciplinovanost, která napomohla hladkému průběhu dynamických ukázek a všem, kteří se na přehlídce Záchranáři v akci 2019 podíleli.

Děkujeme partnerům akce a spolupracujícím organizacím:
Město Ivančice
BESIP
ALLIANZ pojišťovna
Vinařství Komarov
Mikroregion Ivančicko
Region Ivančicko
Zrcadlo
Partners Financial Services
SŠDOS Moravský Krumlov
MěP Ivančice

Podklady pro článek jsou čerpány od zástupců zúčastněných složek a organizací.

Dagmar Šacherová, garant akce, SVČ Ivančice

Partneři akce 2019

Armáda ČR - 22.zVrL
Policie ČR
Hasičský záchranný sbor JM kraje
Kynologická záchranná jednotka ČR, Brno
Vězeňská služba České republiky, vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
Sbor dobrovolných hasičů Němčice
Městská policie Brno
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Moravský Bivoj
SDH Kratochvilka
Areál BABA
Město Ivančice
Mikroregion Ivančicko
Region Ivančicko
Zrcadlo
BESIP
Allianz Ivančice
Pojišťovna Generali
Vinařství Komarov
Partners

Minulé ročníky2017

2015

Partneři minulých ročníků:

Policie ČR
Univerzita obrany
Kynologická záchranná jednotka ČR, Brno
Aeroklub Brno Slatina
Hasičský záchranný sbor JM kraje
Sbor dobrovolných hasičů Němčice
Vězeňská služba České republiky, vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
BESIP
Městská policie Brno
Pojišťovna Generali
Moravský Bivoj
SDH Ivančice
Vinařství Komarov
Město Ivančice
Region Ivančicko
Mikroregion Ivančicko

Foto minulé ročníky

Kontakt

Dagmar Šacherová
Středisko volného času Ivančice
Zemědělská 2
66491 Ivančice
724 232 892
sacherova@svcivancice.cz
www.svcivancice.cz
www.icmivancice.cz

Template used from w3schools
Modified by Tom